Saat 10% alennuksen! arrow_drop_up

Kohde on lisätty

Siirry sisältöön

Älä odota, että joku tuo sinulle kukkia. Ala kylvää omaa.

Garden Paradise Seeds

Toimitusehdot

Toimitus- ja toimitusehdot

1.1 Jos kuljetusyritys palauttaa tavarat Myyjälle, koska toimitus Asiakkaalle ei ollut mahdollista, Asiakas vastaa epäonnistuneesta lähetyksestä aiheutuvista kustannuksista. Tätä ei sovelleta, jos Asiakas täten käyttää peruuttamisoikeuttaan tai jos hän on tilapäisesti estynyt vastaanottamasta tarjottua palvelua, ellei Myyjä ole ilmoittanut Asiakkaalle palvelusta kohtuullisessa ajassa etukäteen.

1.2 Myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan tuhoutumisen ja vahingossa tapahtuvan pilaantumisen riski siirtyy periaatteessa asiakkaalle, kun tavarat on toimitettu Asiakkaalle tai valtuutetulle vastaanottajalle. Mikäli Asiakas toimii yrittäjänä, siirtyy lähetysmyynnissä vaara vahingossa tapahtuvasta tuhoutumisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta tavaran toimituksen yhteydessä pätevälle kuljetushenkilölle Myyjän toimipaikassa.

1.3 Myyjä pidättää oikeuden peruuttaa sopimus virheellisen tai virheellisen omatoimituksen yhteydessä. Tämä pätee vain, jos Myyjä ei ole vastuussa toimittamatta jättämisestä ja jos hän on tehnyt toimittajan kanssa konkreettisen suojauskaupan. Myyjän on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan tavarat. Mikäli tavaroita ei ole saatavilla tai se on osittain saatavilla, hänen tulee välittömästi ilmoittaa asiasta asiakkaalle ja myöntää hänelle välittömästi vastatoimi.